Phalgo

polski startup w branży medycznej

Nasz produkt

Nasz powstający produkt ma za zadanie monitorować różnego rodzaju parametry pacjentów, by lepiej diagnozować, szybko reagować na niepokojące sygnały, ratować życia.

Wspierają nas


Phalgo Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Innowacyjny czytnik bezprzewodowy do zastosowań w ginekologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 2 790 480,00 PLN
Całkowita wartość dofinansowania: 2 055 420,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08.2020
Numer umowy RPMP.01.02.01-12-0673/16-00Phalgo Sp. z o.o. realizuje projekt pt. . „Zakup usług proinnowacyjnych w celu zbadania stanu techniki, wykonania badania zdolności patentowej i w ostateczności opatentowania innowacyjnego czytnika do zastosowań w ginekologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 55 300,00 PLN
Całkowita wartość dofinansowania: 45 000,00 PLN
Zakończenie realizacji projektu: 01.08.2019 -31.07.2020
Numer umowy RPMP.01.02.03-12-0187/19-00


Skontaktuj się z nami